Thursday, May 27, 2010

Life is not linear, life is organicI really really really like Sir Ken Robinson. I like the way he talks and I like what he says.

Enjoy this talk about reforming education. He is so right!

I've posted about him before

Sunday, May 23, 2010

A girls afternoon out

Yesterday, I went out with my friend Kirsty. She had requested to go to Trago Mills, so that's where we went to.

We (I) got lost in the -beautiful- middle of nowhere, but we managed to find the place (I know it's easy, I'm just hopeless).

We looked at horse stuff


And horse stuff


And horse stuff


We had something yummy


And we had fun


Thank you Kirsty, for coming with me....or for letting me come with you :)

Thursday, May 20, 2010

Compton Castle


A pretty castle, pretty place, again so peaceful (or is that because I'm Dutch and "everything" in Holland seems to be so packed (is that proper English?), noisy, busy....?)...We went with our Christian HE-group, but left a little bit early, because the boys were done...
Our group has a National Trust pass, which is a great way to visit interesting places.

Thanks to Jenny for the photo's!

Tuesday, May 18, 2010

They bought a zoo!

I think it was the weekend after we heard about a possible move to the UK, that I went to our local bookstore. I was browsing through the books that were displayed.

Surprisingly, I came across this book "We bought a Zoo" (the one my mother is holding in her hands). I thought, that is an interesting story (short version here)....O, it's about a zoo in the UK! O wow, it's in Devon!! O wow, it's near Dartmoor Park!!!

I bought it and read it and wanted to visit the Zoo badly :). ("We kochten een dierentuin")

The first attempt to visit Dartmoor Zoological Park was in January, when my mother visited us. She had read the book too and was intrigued as well. Sadly, when we arrived, we found out that it was too cold and the animals were all inside.


But this time Jenny our nanny ;)) is here. She has read the book too and I decided this might be the right time. And it was; the Zoo was open, the weather was great and there were maybe 5-10 other cars in the carpark.

I've never been in a more peaceful Zoo! It's not very big,but it's spacious. You feel like the animals have enough space to actually move around.

And I met the writer's mother :) who is the owner of the Zoo, if I'm correct.

Some nice pictures...Read the book! :)

Friday, May 14, 2010

Boaz puts the chickens to bed

I know....chickens don't need us to go to bed ;)), but Job is sometimes worried about the chickens-fox (nasty) combination and wants them to go to bed early ;)).

And Boaz loves interacting with them....
Also for you Janneke, can you see what the garden lookd like now? ;)

Translation (Boaz is not *just* screaming)

Me:
Boaz is going to bring the chickens to their coop.
You can call them, Bo(az)

Boaz (in Dutch and English):
Chickies!! Chickies!! Chickies!! Food/Look/Here!
Look chickies. Look chickies: bread!
Bread!! Bread!!! Bread!!!! (to the chickens)
There! Over there, you rummy scrummy rummy.
Mum, do you know what I said?
Bread! Bread! Bread! Brood (Dutch for bread)! Brood! Brood!
And the chickens speak English too!!

Thursday, May 13, 2010

Artikel thuisonderwijs Trouw

Is thuisonderwijs in strijd met het belang van het kind?

In 2002 is er aan de hand van Henk Blok een onderzoek verschenen over de effectiviteit van thuisonderwijs, geĆÆnitieerd vanuit het SCO-Kohnstamm Instituut/UvA Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen in Amsterdam.


In Nederland is men niet zo happig op thuisonderwijs. Dit staat ook in de Leerplichtwet van 1969. Hooguit een bijzondere levensovertuiging geeft een ja voor thuisonderwijs.


In het buitenland, zoals in de Verenigde Staten, Canada en Engeland is thuisonderwijs wel een bekend verschijnsel.

Wat men zich vaak niet realiseert is dat thuisonderwijs al langer bestaat dan schoolonderwijs. Pas in de 19e eeuw kwamen er voor het eerst onderwijs- en schoolwetten. De leerplicht bestaat ook pas sinds 1900. In die tijd was er nog wel ruimte voor de ouders om voor thuisonderwijs te kiezen.

Waarom is het sinds 1969 zo moeilijk om je kind thuis les te geven? Omdat de regering (Wakelkamp 1996) van mening was dat thuisonderwijs in strijd is met het belang van het kind.


Is dit echt zo?

De conclusie van Henk Blok is een duidelijke nee. Ouders zijn niet onbekwaam om hun eigen kinderen les te geven. De praktijk van ouders die met hun kinderen naar het buitenland verhuizen bewijst dit. Het succes van de Wereldschool, die met hulp van de overheid lespakketten samenstelt en eventueel ook didactische ondersteuning biedt, spreekt daarbij voor zich.


Lees hier het hele artikel

Sunday, May 09, 2010

HE-tof 2010Wat is het HeTof? HeTof staat voor: Home Education/ThuisOnderwijsFestival.


Het HeTof is een initiatief van Sonja van Driel die hiermee de verbintenis binnen de thuisonderwijswereld in binnen- en buitenland wil vergroten, door mensen de kans te geven hun kennis en ervaring met gelijkgezinden uit te wisselen. Het HeTof wil iedereen bereiken die thuisonderwijs geeft, wil geven, of hier belangstelling voor heeft, en staat open voor alle thuisonderwijsvormen en levens- en geloofsfilosofieƫn.

Door middel van lezingen en workshops wordt kennis en ervaring uitgewisseld tussen thuisonderwijzers uit diverse Europese landen. Daarnaast geeft het 3 dagen bij elkaar zijn veel kracht en ondersteuning, levert het veel contacen en vriendschappen, zowel tussen volwassenen als ook tusen kinderen.

Sonja krijgt medewerking van Marjo Crins, haar man Rob van Niekerk en haar dochter Zjoske bij de opzet ieder jaar. Verdere ondersteuning komt van talloze vrijwilligers uit verschillende landen die workshops organiseren en lezingen houden.
 
28,29 en 30 mei 2010
 
Voor meer informatie:
HE-tof

Friday, May 07, 2010

Visitors for a couple of hours...


Friends and family visiting us, don't normally come for just a couple of hours, but this family did. They were on holiday in Wales and "popped over" to see me and the boys (Job was in Germany (an other weird thing (for me).....we still in England and Job in a country on the other side of The Channel/The North Sea.)).Anyway, it was really nice to see them! The (my) kids were a little bit wobbly; and acting like they sometimes did in Holland when we'd have visitors: asking a lot of attention, asking strange questions like: can I have a quarter of the cake? (?!?!?!)....

*sigh*

Luckily, they settled after half an hour. And I realised afterwards that they haven't been like this for a long time! That means they ...... erm.....I don't know what it means....but it feels good :).

But in the evening I had a very emotional, deep and personal conversation with Adam. Too much to put on the blog, but it really touched me. Sometimes you think you know everything about your child and then it turns out that you (almost) do, but didn't know at all about something that really matters to him....

I'm really glad we had this one-to-one. I'm really, really happy that he trusts me and feels safe to tell me things. And I'm really happy that I still seem to be in tune with him and just 'know' something is bothering him.

So, a great day, after all.

And thank you for coming over, T&S (and L&M)! :)

Wednesday, May 05, 2010

De ideale jongen is een meisje (?!)


foto van deze site
Het is "oud" nieuws, maar toch.....

En de conclusie voor mij??

Doe mij maar thuisonderwijs!

AMSTERDAM - Typisch mannelijke eigenschappen als lef en competitiedrang liggen niet meer zo goed. Het gelazer begint eigenlijk al op de basisschool: netjes samenwerken is de norm, waar jongens graag klierenderwijs onderzoeken. Gevolg is dat jongens het nakijken hebben in het onderwijs. De meisjes doen het veel beter. Tijd voor een actie Red De Jongens?

Lees hier het hele artikel op volkskrant.nl.

Monday, May 03, 2010

*Sigh* they have left *Sigh*


And we really miss them already! We've had a wonderful 9 (!!) days. I wouldn't want to stay in one house with everybody for so long, but it was great to have Lieke, Simeon and Jesse these days!

We didn't get to go out a lot, because we couldn't possibly fit in my car ;)), and Job was away for some days, and working on the other days. But we had fun anyway.....

A LOT OF TALKING!!!! :))

and mint tea from the garden

and sorting out the playmobil

and playing

and eating :-P (A LOT)

And crazy plans for coming summer....Can you imagine 5 kids and 2 girls in a minibus, traveling to Sweden?? *lol*