Sunday, April 25, 2010

Thuisonderwijs in Europa ~ Radio Nederland Wereldomroep (RNW)De 16-jarige Noah de Hoogh gaat al tien jaar niet meer naar school. Terwijl haar leeftijdgenoten in de klas zitten, rijdt Noah paard. Ze krijgt thuisonderwijs. In de meeste landen van Europa is dat strafbaar.


Daarom verhuisde ze met haar Nederlandse ouders en broer via Frankrijk en Zweden naar Engeland.

In Engeland is thuisonderwijs toegestaan. Ouders mogen zelf weten hoe ze dat doen: van schooltje spelen aan de keukentafel met boeken en schriften, tot je kind totaal vrijlaten en afwachten wat het zelf wil leren. Je kunt je aanmelden bij een soort onderwijsinspectie als je ondersteuning wilt, maar dat hoeft niet.

Simone de Hoogh, Noah’s moeder, meldde zich aan bij een thuisonderwijsgroep in de regio Devon. Er bleken allerlei clubs te zijn waar je je kind kon aanmelden: van pottenbakken tot voorbereiding voor examens. Een walhalla voor thuisonderwijzers. Een dreigend verbod op thuisonderwijs in Engeland werd deze maand nog voorkomen door de protesten van de vele ‘home education groups’.

België
Ook in België bestaat er geen schoolplicht. Wel een leerplicht. Kinderen die thuisgehouden worden, krijgen bezoek van een inspecteur voor onderwijs. Maar België en Engeland zijn uitzonderingen. De afgelopen jaren zijn de regels in veel Europese landen strenger geworden.

Duitsland
In Duitsland is thuisonderwijs illegaal. Eerder dit jaar kreeg een Duits echtpaar dat hun kinderen thuis wilde onderwijzen, politiek asiel in de Verenigde Staten. De evangelische ouders hadden hun vijf kinderen van school gehaald, omdat ze vonden dat de lesstof op school ‘tegen de christelijke waarden inging’.

Uiteindelijk moesten de kinderen onder politiedwang terug wegens leerplicht ontduiking. Toen de hoogste rechter in Duitsland ook nog oordeelde dat de kinderen in uiterste instantie uit de ouderlijke macht mochten worden gezet, vertrok de familie naar Amerika, waar ze asiel kregen. Volgens een Amerikaanse rechter had Duitsland ’grondrechten geschonden die geen land mag schenden’.

Zweden
Die redenering klopt niet, vindt Bertil Östberg, de staatssecretaris van onderwijs in Zweden, waar thuisonderwijs onlangs strafbaar werd. Ouders hebben niet het recht om zelf een onderwijsmethode uit te zoeken voor hun kind, vindt hij. ‘Ieder kind heeft recht op onderwijs, gegeven door een gediplomeerde onderwijzer. En dat recht gaat boven het recht van de ouders.’

Nederland
Zo wordt er in Nederland ook over gedacht. Het is strafbaar om je kind van 4 tot en met 16 jaar thuis te houden, al is het maar een dag. En daar wordt streng op gecontroleerd door leerplichtambtenaren. Maar Nederland zou Nederland niet zijn als er uitzonderingen waren en gedoogsituaties. Een kind mag thuis onderwezen worden als het psychisch of lichamelijk niet in staat is naar een school te gaan, of als de ouders geen school in de buurt kunnen vinden die overeenkomt met hun levensbeschouwing. In die gevallen komt er een leerplichtambtenaar langs om toe te zien op de kwaliteit van het onderwijs.

Stiekum
In vrijwel alle Europese landen zijn er ook mensen die hun kinderen illegaal thuis onderwijzen. Ondanks de verboden die er gelden. Ze hebben, terecht of onterecht, aannemelijk gemaakt dat hun kind op de één of andere manier niet naar een school kan. De echte reden is dan bijvoorbeeld dat hun kind hoogbegaafd is, ze ontevreden zijn over het schoolsysteem of dat ze tijdelijk in het buitenland verblijven.

Hechte gemeenschap
De thuisonderwijsgemeenschap is hecht, ondervond Simone de Hoogh toen ze in Zweden woonde. Toen de regels in Zweden werden aangescherpt, werd ze onder druk gezet om haar kinderen toch naar school te sturen. Een oproep op een internetforum wie haar kon helpen, leverde een huis in Engeland op, en een baan voor haar man in de buurt. Ze gingen er graag op in.

Zie hier voor de url.
Een paar puntjes: volgens mij is thuisonderwijs niet strafbaar in de meeste Europese landen, maar zijn er in sommige landen wel strenge regels of toezicht. En in Nederland komt er geen leerplichtambtenaar langs om te 'controleren'. Daar hebben ze het recht niet toe.

6 comments:

baasbraal said...

Jij zit bij mij, ik zit bij jou. Heftig dit zeg! Die zweedse mensen bij mij in de gemeente denken er ook over om naar engeland of Amerika te gaan. Hun dochter is nu drie jaar. Lieke zit er straks ook mee als die regels aangescherpt worden.

marjan said...

Ha die Mir, alle mensen ik wist niet dat men er zo beroerd over dacht thuisonderwijs... belachelijk eigenlijk!
Goed van jullie dat je er toch doorzet, ik bewonder jullie.
Prettig dat er in Engeland velen zijn.Hart. groet

Lieke said...

'dit recht gaat boven het recht van de ouders' Wie is hij om dit te bepalen?! Zucht, jammer...

Helma said...

Oh nu snap ik waarom jullie in Engeland zitten. ;-)
Nee echt heftig hoor. Uit de ouderlijke macht zelfs. Belachelijk!!

Judith said...

erg hoor dat je niet eens mag bepalen wat goed voor jouw kind is.En dat je dan zelfs moet verhuizen.thuis onderwijs moet je toch voor mogen kiezen overal!

Inge said...

Hele late reactie op deze blog, maar wat de beste Staatssecretaris van Zweden vindt, gaat rechtstreeks in tegen de Declaration of Human Rights...

Ik quote:
Artikel 26
(3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.


Dus helaas voor de beste man, heeft de Amerikaanse rechter gelijk, dat hier mensenrechten worden geschonden, die, naar ik weet, ook door Zweden zijn ondertekend...

Tja...