Tuesday, April 27, 2010

For Janneke


2010

2009 (just an other country)

2010

2009 (the same chairs ;))

It just feels the same :))
And something extra, because we know you liked it the last time :))

Sunday, April 25, 2010

Thuisonderwijs in Europa ~ Radio Nederland Wereldomroep (RNW)De 16-jarige Noah de Hoogh gaat al tien jaar niet meer naar school. Terwijl haar leeftijdgenoten in de klas zitten, rijdt Noah paard. Ze krijgt thuisonderwijs. In de meeste landen van Europa is dat strafbaar.


Daarom verhuisde ze met haar Nederlandse ouders en broer via Frankrijk en Zweden naar Engeland.

In Engeland is thuisonderwijs toegestaan. Ouders mogen zelf weten hoe ze dat doen: van schooltje spelen aan de keukentafel met boeken en schriften, tot je kind totaal vrijlaten en afwachten wat het zelf wil leren. Je kunt je aanmelden bij een soort onderwijsinspectie als je ondersteuning wilt, maar dat hoeft niet.

Simone de Hoogh, Noah’s moeder, meldde zich aan bij een thuisonderwijsgroep in de regio Devon. Er bleken allerlei clubs te zijn waar je je kind kon aanmelden: van pottenbakken tot voorbereiding voor examens. Een walhalla voor thuisonderwijzers. Een dreigend verbod op thuisonderwijs in Engeland werd deze maand nog voorkomen door de protesten van de vele ‘home education groups’.

België
Ook in België bestaat er geen schoolplicht. Wel een leerplicht. Kinderen die thuisgehouden worden, krijgen bezoek van een inspecteur voor onderwijs. Maar België en Engeland zijn uitzonderingen. De afgelopen jaren zijn de regels in veel Europese landen strenger geworden.

Duitsland
In Duitsland is thuisonderwijs illegaal. Eerder dit jaar kreeg een Duits echtpaar dat hun kinderen thuis wilde onderwijzen, politiek asiel in de Verenigde Staten. De evangelische ouders hadden hun vijf kinderen van school gehaald, omdat ze vonden dat de lesstof op school ‘tegen de christelijke waarden inging’.

Uiteindelijk moesten de kinderen onder politiedwang terug wegens leerplicht ontduiking. Toen de hoogste rechter in Duitsland ook nog oordeelde dat de kinderen in uiterste instantie uit de ouderlijke macht mochten worden gezet, vertrok de familie naar Amerika, waar ze asiel kregen. Volgens een Amerikaanse rechter had Duitsland ’grondrechten geschonden die geen land mag schenden’.

Zweden
Die redenering klopt niet, vindt Bertil Östberg, de staatssecretaris van onderwijs in Zweden, waar thuisonderwijs onlangs strafbaar werd. Ouders hebben niet het recht om zelf een onderwijsmethode uit te zoeken voor hun kind, vindt hij. ‘Ieder kind heeft recht op onderwijs, gegeven door een gediplomeerde onderwijzer. En dat recht gaat boven het recht van de ouders.’

Nederland
Zo wordt er in Nederland ook over gedacht. Het is strafbaar om je kind van 4 tot en met 16 jaar thuis te houden, al is het maar een dag. En daar wordt streng op gecontroleerd door leerplichtambtenaren. Maar Nederland zou Nederland niet zijn als er uitzonderingen waren en gedoogsituaties. Een kind mag thuis onderwezen worden als het psychisch of lichamelijk niet in staat is naar een school te gaan, of als de ouders geen school in de buurt kunnen vinden die overeenkomt met hun levensbeschouwing. In die gevallen komt er een leerplichtambtenaar langs om toe te zien op de kwaliteit van het onderwijs.

Stiekum
In vrijwel alle Europese landen zijn er ook mensen die hun kinderen illegaal thuis onderwijzen. Ondanks de verboden die er gelden. Ze hebben, terecht of onterecht, aannemelijk gemaakt dat hun kind op de één of andere manier niet naar een school kan. De echte reden is dan bijvoorbeeld dat hun kind hoogbegaafd is, ze ontevreden zijn over het schoolsysteem of dat ze tijdelijk in het buitenland verblijven.

Hechte gemeenschap
De thuisonderwijsgemeenschap is hecht, ondervond Simone de Hoogh toen ze in Zweden woonde. Toen de regels in Zweden werden aangescherpt, werd ze onder druk gezet om haar kinderen toch naar school te sturen. Een oproep op een internetforum wie haar kon helpen, leverde een huis in Engeland op, en een baan voor haar man in de buurt. Ze gingen er graag op in.

Zie hier voor de url.
Een paar puntjes: volgens mij is thuisonderwijs niet strafbaar in de meeste Europese landen, maar zijn er in sommige landen wel strenge regels of toezicht. En in Nederland komt er geen leerplichtambtenaar langs om te 'controleren'. Daar hebben ze het recht niet toe.

Friday, April 23, 2010

Woodlands ~ Dartmouth


The last day out before we'll be stuck to our house & village for a whole week. But, that's for a very good and very nice reason!!! :))

So we went to Woodlands in Dartmouth. Great! Sunny! Fun!

They have great things inside and also outside: water, animals, scary attractions, soft balls area, drop slides...you name it...

Wednesday, April 21, 2010

Wednesdays


Three of four Wednesdays in a month, we usually spend with our Christian HE Group. We feel very comfortable in this group (is that an expression?!). Yesterday we had a home meet (never been so *eastly* as yesterday, it's beautiful there!!). And Boaz, who 'normally' plays with Adam's friends or just by himself, when we go out, made a friend his own age. Funny. Nice.


Sunday, April 18, 2010

A sunny afternoon in Haldon Park


Haldon Forest Park, thé place to cycle safely.... It was a sunny day, so a lot of cyclists, but that would mean as many bicycles as you'd normally see in Holland in a small town on a regular morning or afternoon....*sigh*. That's the thing we miss about Holland.....cycling. Not on mountain bikes, but just on my mummy-bike...without a helmet....;))

Anyway, we were happy to see a little bit more of this beautiful country.
Friday, April 16, 2010

Otter and Butterfly Sanctuary ~ Buckfastleigh


Today we went to the Otters and Butterflies in Buckfastleigh, with *our* National History group.


Ants carrying leaves...


Having fun with the wind chimes in the shop


One of the few butterflies we've seen....We were a little bit *early*..


Tortoises...


Special picture for my father in law :)) (steam train!)


We've all enjoyed it! Although I must say that I still (and more and more) think our Zoo in Holland (Blijdorp) wasn't that bad after all ;)))

After surviving a car accident, we had a nice afternoon with the friends that came to our house....

And still enjoying my chickens ("pikkies" as Levi calls them)....They are good company. Didn't know they could be that "gezellig" (something like "close", "intimate", "cozy", "homy")...
:)

Tuesday, April 13, 2010

Five days with my mum :))


Occombe Farm


Knitting

see for the result the first picture under Coldharbour Mill :))

Vegetable garden stuff


the start of our sunflower hut!

Laundry
and she folded appr. 100 loads for me ;))

Cinema

How to train your dragon

Looking for worms


Enjoying the chickens (who have been laying eggs from day 1!!)
I thought my mother would be the most excited one, but it appeared Adam was :). He was very much impressed by the machinery (that was working). I think we'll need to go back there with him and let him experience the interactive tour.

Birthday cake (with a LOT of chocolate in it!)


Drawing & playing outside
No pictures of visiting Dartmoor Park & Princetown (mum and Job) and the clever solution my mother had for the first tomato plants that are outside now. No pictures of the evening that Job and I went out. And no pictures of the strawberries I've planted after you left! :) (that was hárd work!!).

We love you! :)